WIZJA PLATFORMY

Platforma Blockchain to odpowiedź Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rosnące potrzeby rynku kapitałowego, w szczególności w obszarze usług posttransakcyjnych.

Wierzymy, że efektywne i bezpieczne infrastruktury posttransakcyjne dają gwarancję niezakłóconego funkcjonowania rynków finansowych, dlatego tak istotne jest aby były one tworzone z wykorzystaniem możliwości jakie dają nowe technologie.

Współpraca wielu podmiotów, będących uczestnikami Platformy, przyniesie również wymierne korzyści dla biznesu, zapewniając przejrzystość i najwyższy poziom zaufania w obszarze świadczonych usług.

Współpraca

Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego jest oferowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uczestnikom rynku kapitałowego.

Jako rozwiązanie otwarte, dedykowane dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym, stanowi infrastrukturę do współtworzenia jednolitego, bezpiecznego i zaufanego ekosystemu dedykowanego współpracy w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych usług posttransakcyjnych.

CZYM JEST PLATFORMA BLOCKCHAIN DLA RYNKU KAPITAŁOWEGO?

Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego to nowoczesna platforma biznesowa, będąca rozwiązaniem sektorowym, ukierunkowanym na współpracę wielu podmiotów, w celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści.

Adresowana jest przede wszystkim do uczestników rynku kapitałowego, którzy będą chcieli włączyć się w tworzenie infrastruktury sieci. Umożliwia tworzenie dedykowanych, niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych i opłacalnych kosztowo linii biznesowych.

WARTOŚCI

Niezaprzeczalność

Notaryzacja zdarzeń następuje w czasie rzeczywistym. Rejestry zdarzeń są chronione kryptograficznie przed wprowadzaniem późniejszych zmian.

Zaufanie

Wyeliminowana zostaje możliwość wpływu jednej ze stron na zawartość rejestru transakcji. W ramach sieci działają tylko zidentyfikowane i uwierzytelnione podmioty, które pełnią określone role według nadanych im uprawnień dostępu.

Otwartość

Stosowanie rozwiązań Open Source gwarantuje transparentność i swobodę doboru infrastruktury. Możliwość integracji z własnym systemem informatycznym.

Bezpieczeństwo

Model rozproszony zwiększa poziom bezpieczeństwa przez szyfrowanie danych, odporność na awarie węzłów i uwierzytelnianie podmiotów na etapie przyłączania.

Dostępność

Przechowywanie niezbędnych informacji w wielu lokalizacjach zapewnia stały dostęp do usług, nawet w przypadku awarii pojedynczych komponentów systemu.

Skalowalność

Możliwość szybkiego i skutecznego przyłączania nowych podmiotów. Im więcej węzłów, tym bardziej niezawodny staje się cały system.

Poufność

Wbudowane metody kryptografii, odizolowane kanały komunikacji oraz kontrola dostępu pozwalają na ograniczenie zasięgu informacji wyłącznie do podmiotów współpracujących w ramach danej usługi.

Zarządzanie

Wspólny fundament konstrukcji systemu określa zasady funkcjonowania nowych aplikacji i upraszcza ich implementację.

TECHNOLOGIA

CZYM JEST BLOCKCHAIN?

Blockchain jest rodzajem sieci DLT (distributed ledger technology), czyli technologii rozproszonego rejestru, w ramach której każdy uczestnik posiada własną kopię wspólnego rejestru. Stan rejestru stanowi przedmiot wzajemnego uzgodnienia pomiędzy wszystkimi węzłami sieci i jest on kryptograficznie podpisywany.

Pozwala to wszystkim uczestnikom sieci na pełną audytowalność rzeczywistego stanu rejestru i zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w jego treści. Blockchain jest zatem rodzajem specyficznej bazy danych, zapewniającej niezmienność historii treści w niej zapisanych.

Jak działa?

Specyfika rejestru tworzonego jako blockchain polega na tym, że poszczególne zdarzenia rejestrowane są chronologicznie w ramach szyfrowanego kryptograficznie bloku, a bloki połączone są w formie łańcucha.

Każde zdarzenie jest potwierdzane za pomocą unikalnego podpisu cyfrowego, który gwarantuje integralność całej bazy danych. W treści bloku umieszczony zostaje podpis cyfrowy poprzednika, więc każda niepożądana zmiana w treści rejestru powoduje niezgodność danego bloku i wszystkich kolejno następujących.

Próby oszustwa, ataki hakerskie lub błędy są natychmiast wykrywane i zastępowane poprawnymi kopiami, co sprawia, że technologia blockchain gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i zaufania w biznesie.

eVOTING

Aplikacja eVoting jest pierwszą z usług, jaką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych udostępnił w ramach Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego. Zapewnia ona obsługę Walnych Zgromadzeń spółek publicznych, w tym głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z aplikacją eVoting zintegrowana została aplikacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych służąca do przekazywania emitentom wykazu uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Integracja ułatwi emitentom korzystanie z usług Krajowego Depozytu z jednego punktu dostępowego. Interesariuszami eVoting, oprócz emitentów i akcjonariuszy, są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, którym eVoting uruchomiony na Platformie Blockchain, daje możliwość integracji z usługą prowadzenia rachunku papierów wartościowych.

WYMIERNE KORZYŚCI

Dostępność online

Możliwość głosowania na walnym zgromadzeniu bez konieczności fizycznego udziału w walnym zgromadzeniu oraz notaryzacja przebiegu głosowania.

Bezpieczeństwo danych

Gwarancja integralności danych oraz eliminacja potencjalnych błędów i ryzyka awarii pojedynczego punktu dostępu.

Automatyzacja

Zautomatyzowanie procesu weryfikacji uprawnionych do głosowania oraz oddawania głosów.

Integracja

Umożliwienie podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych bezpośredniej integracji z usługami świadczonymi dla inwestorów.

KONTAKT

Pozostań w kontakcie

Śledź informacje dotyczące Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego na naszej stronie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas.

blockchain@kdpw.pl